Public
Authored by kevinhmonnier

Những lưu ý trong đấu lắp Cb Panasonic

Hôm nay Cửa hàng Thuận Phong sẽ thông tin tới quý bạn đọc cách đấu dây CB – aptomat đơn giản, đảm bảo và chính xác. Bài viết này sẽ giúp các bạn tránh những vấn đề đấu lắp sai đầu, lắp sai dây và sai vị trí lắp trong mạng điện.

Nhắc lại tác dụng của Cb – Panasonic

  • Cb – Panasonic và những thương hiệu Cb khác trên thị trường đều là các cầu dao tự động, có khả năng ngắt mạch điện nhanh nhất khi diễn ra các sự cố về điện như quá tải, ngắn mạch, rò điện hay sụt áp. Dùng Cb là cách thông minh và đơn giản để bảo quản mạng điện hộ gia đình, các dụng cụ dùng điện và cả mạng mạng sống của người sử dụng.
  • CB – Aptomat cực kỳ nhiều loại về dòng điện cho phép, cấu tạo và cả giá thành. Cb có giá dao động từ vài chục cho đến hơn một triệu.
  • Cb – Aptomat cảm ứng có ba loại chính là Cb bảo vệ dòng rò, Cb ngăn chặn đoản mạch và Cb tích hợp.

Cách đấu nối Cb – Aptomat Panasonic

Cb Aptomat Panasonic sẽ có hai dây để kết nối với nguồn điện, dây N và dây L, dây L (line) sẽ đấu nối vào dây nóng của nguồn điện và dây N (còn gọi là dây mass) sẽ đấu nối vào dây trung tính của nguồn điện. Lưu ý bạn cần phải lắp đặt đúng vị trí của các dây thì Cb mới hoạt động tốt được. Trường hợp lắp đặt sai, dây nóng không đi qua nam châm điện thì độ trễ pha đóng mạch tăng lên.

Có những cách đấu lắp Cb nào

  • Cách số một: đấu lắp Cb ngay từ khi mới xây dựng hệ thống điện. Khi đó việc lắp đặt sẽ dễ thực hiện và dễ dàng thay thế nếu phân bổ chưa đúng. Nếu lắp đặt Cb ngay từ đầu thì các bạn có thể tạo những hốc âm tường để giảm diện tích nổi của CB giảm xuống.
  • Cách số hai là lắp đặt CB sau khi đã hoàn thành mạng điện, trong trường hợp này cần đóng mạch điện trước khi đấu nối. Nếu các bạn không thể ngắt mạch điện thì cần chuẩn bị đồ bảo hộ.

Cộng đồng chia sẻ về các chủng loại Cb mới nhất:

https://www.linkedin.com/company/cb-thiet-bo-dong-cat/

Vai trò của Cb trong mạng điện

Cb – Aptomat giữ nhiệm vụ bảo vệ mạng điện, bảo quản thiết bị và mạng cư ngụ của người dùng nên sẽ nằm trước các dụng cụ sử dụng điện trong mạch điện. Nếu Cb của bạn không có năng lực kết hợp cả chống giật và chống đoản mạch thì bạn cần lắp cả 2 loại này. Lưu ý Cb bảo quản quá tải sẽ nằm trước Cb bảo vệ dòng rò.

Nếu căn phòng của bạn có nhiều phòng và dùng nhiều dụng cụ điện thì cần trang bị Cb tổng và các Cb riêng cho từng khu vực, để tăng năng lực bảo quản dòng điện.

Chia sẻ với nhất về các loại Cb mới nhất 130 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment