Public
Authored by Đặc Sản Bình Định Online

Chia Sẻ Những Mẹo Phân Biệt Rượu Bầu Đá Thật Giả

Chia Sẻ Những Mẹo Phân Biệt Rượu Bầu Đá Thật Giả – Chia Sẻ Của Võ Gia Hộ Nấu Rượu Bầu Đá Lâu Năm

Ngửi

Rượu Bầu đá chính gốc có hương thơm đặc trưng rất riêng của gạo, của nếp hoặc là của đậu xanh nguyên liệu chính dùng để chưng cất rượu.

Nếm Thử

Bạn hãy thử nếm thử rượu Bầu đá chính gốc và cảm nhận rượu khi uống vào cay cay sau đó thì ngọt ngọt khi rượu chạy xuống đến cổ họng thì nóng rồi rượu chạy đến đâu thì nóng đến đó có thể cảm nhận được điều này cảm nhận được rượu chạy tới đâu luôn.

Rượu Bầu đá có nồng độ rất cao có thể lên đến 52 độ (cao hơn nữa là bình thương). Có nhiều người không biết hỏi rượu Bầu đá bao nhiêu độ khi nhận được câu trả lời 52 53 có thể 55 độ đã không tin và nói lên 1 câu pha cồn hay sao mà cao vậy. Hoàn toàn không nhé rượu Bầu đá được nấu hoàn toàn bằng thủ công quy trình chưng cất rượu cực kì kì công tỷ mỉ, thời gian chưng cất ra rượu rất lâu lên đến 6 tiếng nên đã chắc lọc hết tinh hoa từ men từ gạo nên độ rượu mới cao như vậy.

Đốt

Cũng chính vì rượu Bầu đá có nồng độ cao như vậy nên có thể đốt được. Dân nhậu thường nhậu rượu Bầu đá với mồi khô như mực khô, cá khô. Mồi khô nướng thì nhậu hông còn gì bằng đối với những loại rượu khác thì chỉ có thể bật bếp gas lên nướng mồi còn riêng với rượu Bầu đá thì nên là như thế này đổ rượu ra một cái dĩa, bật lửa vừa nướng vừa nhậu hết ý. Rượu Bầu đá cháy rất lâu, với lại mồi khô nướng bằng rượu Bầu đá ngon hơn khi nướng với than, với bếp gas.

Xem Thêm Cách Phân Biệt Rượu Bầu Đá Thật Giả Tại: https://dacsanbinhdinhonline.com/chia-se-cach-phan-biet-ruou-bau-da-that-gia

Theo Dõi Mạng Xã Hội Của Võ Gia:

https://vi-vn.facebook.com/RuouBauDaVoGia/

https://www.instagram.com/ruoubaudavogia/

https://www.youtube.com/watch?v=CusV428adK0

Chia Sẻ Những Mẹo Phân Biệt Rượu Bầu Đá Thật Giả – Chia Sẻ Của Võ Gia Hộ Nấu Rượu Bầu Đá Lâu Năm 68 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment